Misja instytucji

Wiele instytucji tworzy na siłę swoją misję licząc na to, że w ten sposób zbudują swoją markę, zyskają prestiż, zmotywują własnych pracowników do wydajniejszej pracy. Tak, w ten sposób można to osiągnąć. Jednak, często kończy się na frazesach i górnolotnych, nieosiągalnych, a przede wszystkim – niezrozumiałych tekstach.

wizja widok niebaMisja instytucji powinna być jasno wyrażona, precyzyjna i zrozumiała dla wszystkich: dla klientów, ale przede wszystkim – dla własnych pracowników.

Musi odpowiadać na pytania:

  • co robimy, dlaczego, dla kogo?
  • w jaki sposób chcemy to osiągnąć, czyli jakie elementy naszej działalności (cele cząstkowe) przybliżają nas do tego, jest naszą wizją.

Misja często jest mylona z wizją instytucji. Skrótowo można ująć to tak (przy zapewnieniu idealnych warunków):

  • misja – co robimy
  • wizja – do czego dążymy

Misja powinna być sformułowana na piśmie, a dokument nie powinien być dłuższy, niż strona A4. Jego streszczeniem musi być jedno hasło ujmujące istotę naszej misji (1-2 zdania), które wszyscy wsółpracownicy są w stanie zapamiętać. Warto powtarzać je podczas swoich wystąpień, prezentujących firmę. Przede wszystkim zaś, wszyscy współpracownicy powinni się z nim identyfikować.

Misja powinna być uwidoczniona na stronie internetowej instytucji, na papierze firmowym oraz wszelkich elementach identyfikacji wizerunkowej firmy.